Kandidera till vad?

Själva kandideringen handlar i första hand om en plats i fullmäktige. Kommer du in i fullmäktige kan du sen välja att ansöka till styrelsen, och posterna som studentombud, vice ordförande och ordförande. Dessa poster tillsätts på det konstituerande fullmäktigemötet i maj. Kandiderar till Fullmäktige måste du göra oavsett vilken post du siktar på. Detta kan du göra från den 24/1 till 13/2. 

Här kommer en kort beskrivning av de olika posterna:

Fullmäktige (aka FUM): Lättaste sättet att beskriva det är att säga att det är typ som Kårens riksdag. I Fullmäktige fattar man övergripande beslut som rör hela Kåren. I Fullmäktige finns Kårens fyra fakulteter representerade (Hälsa & samhälle, Lärande & samhälle, Kultur & samhälle samt Teknik & samhälle), sammanlagt 19 personer som väljs i Kårvalet. Dessutom tillkommer 10 personer som väljs in via så kallade FORUM, en för varje fakultet. Detta för att alla fakulteter ska vara representerade. Fullmäktige möts ca 3-4 gånger per termin och mötena är alltid på eftermiddagen med start kl 16 och pågår 1-2 timmar.

Styrelsen: Om fullmäktige är Kårens riksdag är detta regeringen. Styrelsen består i dagsläget av 9 fullmäktigeledamöter (6 arvoderade och 3 ideella) som håller i styrelsemöten ca 2 gånger per månad. Styrelsen främsta uppgift är att se till att fullmäktiges beslut blir verklighet. Detta är ett fantastiskt tillfälle att lära sig mer om hur man jobbar i en styrelse. Som ideell styrelseledamot är du aktiv på fakulteterna och hjälper till så mycket som du har tid till.

Studentombud och Presidialer: I styrelsen sitter heltidsarvoderade 6 personer (4 studentombud och 2 presidialer) som arbetar på Kåren. De leder Kårens dagliga arbete och arbetar för att göra allt så bra som det bara kan bli för alla studenter vid Malmö universitet. Posterna är heltidsarvoderade vilket innebär att det är ett heltidsjobb. Man har en månadslön och behöver ta studieuppehåll i ett år. Förutom att representera studenter, hjälpa till om det blir problem och jobba för ett bättre studentliv, så kan man också vara ansvarig för allt från studiesociala aktiviteter och Kårföreningar. Detta är ett jobb där det är en klar fördel att ha varit aktiv i liknande föreningar innan. Presidiet, som består av Ordförande och Vice ordförande, leder styrelsens möten, bereder ärenden för beslut och representerar Kårens medlemmar mot media och omvärld.