Kårvalet 2020 – Vi har ett resultat!

Kårvalet 2020 är över och vi har ett resultat! Tack till alla som röstat! Här kan vi nu presentera Studentkåren Malmös nya fullmäktigeledamöter:

____

The Union Election 2020 is over and we have a result! Thank you to all who voted! Here is the new Union Council for Malmö Student Union:

Studentkåren Malmös Fullmäktige 2020/2021:

Student Union Malmö Council 2020/2021: