Snart är det dags för Kårval 2023 / Soon it's time for the 2023 Union elections

Kårvalet / Union Election

Under våren är det dags för Studentkåren Malmös val! I Kårvalet kan du kandidera till Studentkårens fullmäktige (FUM). Medlemmarna i FUM träffas fem till sex gånger per år och diskuterar samt beslutar om Studentkårens verksamhet och andra studentrelevanta frågor! Totalt söker vi 19 personer till FUM och det enda som krävs för att du ska kunna kandidera är att du är student vid Malmö universitet och medlem i Studentkåren. Visste du att du också kan arbeta heltid på Studentkåren? Då krävs det att du blir inröstad i FUM och därefter kan du söka till styrelsen och heltidsplatserna.
---------
In the election, you can candidate for the Student Union's council (FUM). The FUM members meet five to six times a year and discuss and decide on the Student Union's activities and other student-relevant questions! In total, we are looking for 19 people for FUM and the only thing that is required for you to be a candidate is that you currently are a student at Malmö University and a member of the Student Union. Did you know that you can also work full time at the Student Union? It is required that you be approved in the FUM first and then you can apply for the board and full-time spots.